کارشناسی ارتقای علمی ناحیه 2 سنندج

 

دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت - تحقیقات -نظام پذیرش –

 http://zemnkhedmat.blogfa.com/post-498.aspxادرس

سایت های دولتی

 

دفتر مقام معظم رهبری

http://www.wilayah.org/

 

 

رياست جمهوری

http://www.president.ir/

 

 

قوه قضائيه

http://www.judiciary.ir/

 

 

مجلس شورای اسلامی

http://www.majlis.ir/

 

 

نيروی انتظامی جمهوری اسلامی

http://www.policeiri.com/

 

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

http://www.farhang.gov.ir/

 

 

وزارت امور خارجه

http://www.mfa.gov.ir/

 

 

وزارت کار و امور اجتماعی

http://www.irimlsa.org/

 

 

وزارت امور اقتصاد و دارايی

http://www.economicaffairs.ir/

 

 

وزارت تعاون

http://www.icm.gov.ir/

 

 

وزارت جهاد و کشاورزی

http://www.agri-jahad.org/

 

 

وزارت نيرو

http://www.moe.org.ir/

 

 

وزارت صنايع و معادن

http://www.mim.gov.ir/

 

 

وزارت راه و ترابری

http://www.mrt.ir/

 

 

وزارت بازرگانی

http://www.iranministryofcommerce.com/

 

 

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

http://www.mohme.gov.ir/

 

 

وزارت علوم، تحقيقات و فنآوری

http://www.msrti.org/

 

 

وزارت مسکن و شهرسازی

http://www.mhud.gov.ir/

 

 

وزارت نفت

http://www.nioc.org/

 

 

وزارت پست و تلگراف و تلفن

http://www.ptt.gov.ir/

 

 

وزارت آموزش و پرورش

http://www.iraneducation.org/

 

 

مرکز منطقه ای مديريت آب شهری

http://www.rcuwm.org.ir/

 

 

امورارتباطات ديتا

http://www.dci.ir/

 

 

سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی

http://www.irib.com/

 

 

سازمان هواپيمای کشوری

http://www.cao.ir/

 

 

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

http://www.irna.com/

 

 

سازمان خبرگزاری دانشجويان ايران

http://www.isna.ir/

 

 

سازمان بين المللی گفت و گوی تمدن ها

http://www.dialoguecentre.org/

 

 

مرکز مشارکت امور زنان ايران

http://www.women.or.ir/

 

 

مؤسسه استاندارد ايران

http://www.isiri.org/

 

 

شورای عالی انفورماتيک

http://www.shci.ir/

 

 

شورای عالی اطلاع رسانی

http://www.iran-ict.org/

 

 

بنياد مستضعفان و جانبازان

http://www.iran-bonyad.org/

 

 

سازمان ايرانگردی و جهانگردی

http://www.itto.org/

 

 

سازمان حج و زيارت

http://www.hadj.ir/

 

 

مرکز آمار ايران

http://www.sci.or.ir/

 

 

سازمان سنجش و آموزش کشور

http://www.sanjesh.org/

 

 

سازمان حفاظت از محيط زيست

http://www.irandoe.org/

 

 

سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور

http://www.mporg.ir/

 

 

سازمان ميراث فرهنگی

http://www.iranmiras.org/

 

 

بانک ملی ايران

http://www.bankmelli-iran.com/

 

 

بانک صادرات ايران

http://www.bank-saderat-iran.com/

 

 

بانک سپه

http://www.banksepah.com/

 

 

بانک کشاورزی

http://www.agri-bank.com/

 

 

بانک مسکن ايران

http://www.bank-maskan.org/

 

 

بانک ملت ايران

http://www.mellatbank.com/

 

 

بانک رفاه کارگران

http://www.bank-refah.com/

 

 

بانک توسعه صادرات ايران

http://www.edbi-iran.com/

 

 

سازمان انرژی های نو

http://www.iranenergy.org/

 

 

راه آهن جمهوری اسلامی

http://www.irirw.com/

 

 

سازمان انتقال خون ايران

http://www.ibto.ir/

 

 

سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران

http://www.idro.org/

 

 

شهرداری تهران

http://www.cityoftehran.com/

 

 

مترو تهران

http://www.tehranmetro.com/

 

 

سازمان بهينه سازی مصرف سوخت کشور

http://www.ieeo.org/

 

 

شرکت ملی صنايع پتروشيمی ايران

http://www.nipc.net/

 

 

شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب

http://www.nisoc.com/

 

 

شورای عالی اصلاحات وزارت راه

http://www.eslahate.org/

 

 

مرکز تحقيقات ملی ساختمان

http://www.bhrc.gov.ir/

 

 

مرکز تحقيقات غده شناسی

http://www.horcbmt.org/

 

 

مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن

http://www.icic.gov.ir/

 

 

مرکز اسناد انقلاب اسلامی

http://www.irdc.org/

 

 

سازمان ثبت احوال کشور

http://www.nocrir.com/

 

 

معاونت توسعه و ساخت وزارت راه

http://www.rahsaz.org/

 

 

دادگستری استان تهران

http://www.dadgostary.com/

 

 

معاونت پژوهشی وزارت علوم

http://www.redmi.org/

 

 

مؤسسه فرهنگ و هنر وزارت ارشاد

http://www.farhangnet.org/

 

 

مرکز پشتيبانی پژوهشی وزارت علوم

http://www.irpoffice.net/

 

 

آستان قدس رضوی

http://www.aqrazavi.org/

 

 

پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی

http://www.iiees.ac.ir/

 

 

سازمان صنايع و معادن استان خراسان

http://www.kh.indmine.com/

 

 

مرکز افکار سنجی دانشجويان ايران

http://www.ispa.ir/

 

 

معاونت فرهنگی ورزشی بنياد جانبازان

http://www.janbazancultural.ir/

 

 

شورای عالی هم انديشی شبکه های اطلاع رسانی

http://www.ipc.ir/

 

 

سازمان کريدور حمل و نقل بين المللی شمال- جنوب

http://www.instc.org/

 

 

مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوری

http://www.css.ir/

 

 

شرکت پست جمهوری اسلامی

http://www.irpost.com/

 

 

شرکت مخابرات ايران

http://www.iran-telecom.com/

 

 

اداره کل تربيت بدنی دانشگاه آزاد

http://www.iausport.org/

 

 

شبکه اطلاعات پزشکی وزارت بهداشت

http://www.hbi.ir/

 

 

استانداری خراسان

http://www.khorasan.ir/

 

 

پژوهشگاه نيرو ايران

http://www.nri.ac.ir/

 

 

سازمان شبکه تحليل گران تکنولوژی ايران

http://www.itan.ir/

 

 

دفتر همکاری های فنآوری رياست جمهوری

http://www.tco.ac.ir/

 

 

شبکه اطلاع رسانی رشد وزارت آموزش و پرورش

http://www.roshd.ir/

 

 

سازمان همياری شهرداری های فارس

http://www.hamyar.net/

 

 

سازمان مديريت دولتی ايران

http://www.elixiran.com/

 

 

سازمان صنايع نظامی ايران

http://www.diomil.com/

 

 

شبکه اطلاع رسانی سازمان ميراث فرهنگی باستان قزوين

http://www.qcho.net/

 

 

شبکه علمی دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی کشور

http://www.iranscience.net/

 

 

شرکت ملی گاز ايران

http://www.nigc.org/

 

 

شرکت ملی صنايع مس ايران

http://www.nicico.com/

 

 

اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران

http://www.iccim.org/

 

 

سازمان مديريت و برنامه ريزی استان آذربايجان غربی

http://www.wampo.net/

 

 

سازمان مديريت و برنامه ريزی استان فارس

http://www.mpo.fr.gov.ir/

 

 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

http://www.icronet.org/

 

 

سازمان نقشه برداری کشور

http://www.ncc.org.ir/

 

 

سازمان نظام مهندسی استان فارس

http://www.farsnezam.org/

 

 

سازمان خصوصی سازی کشور

http://www.iranprivatization.com/

 

 

سازمان امور غله کشور

http://www.irangrain.com/

 

 

پايگاه اطلاعات صنعتی استان مرکزی

http://www.industryinfobase.ir/

 

 

سازمان مديريت صنعتی منطقه جنوب

http://www.simi.org.ir/

 

 

سازمان مديريت منابع آب

http://www.wrm.or.ir/

 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان

http://www.irceo.org/

 

 

سازمان بهزيستی استان اصفهان

http://www.behzisty-esfahan.com/

 

 

سازمان دامپزشکی کشور

http://www.ivo.org.ir/

 

 

سايت انجمن آمار ايران

http://www.iss.ir/

 

 

سازمان قضايی نيروهای مسلح

http://www.iranmilitarycourt.com/

 

 

سازمان بهزيستی اصفهان

http://www.behzisty-esfahan.org/

 

 

سازمان عمران شهرداری سمنان

http://www.semnan-mco.com/

 

 

سازمان کتابخانه ملی ايران

http://www.nli.ir/

 

 

سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی

http://www.redcrescent.ir/

 

 

سازمان تحقيقات و تجهيز کشاورزی

http://www.areeo.or.ir/

 

 

سازمان حمل و نقل پايانه های کشور

http://www.iranroads.com/

 

 

سازمان نظام پزشکی ايران

http://www.scsir.org/

 

 

سفارت ايران در سوئد

http://www.iran.se/

 

 

سفارت ايران در مجارستان

http://www.iranembassy.hu/

 

 

حافظ منافع ايران در آمريکا

http://www.daftar.org/

 

 

سفارت ايران در دانمارک

http://www.iran-embassy.dk/

 

 

سفارت ايران در امارات

http://www.iranembassy.org.ae/

 

 

سفارت ايران در آلمان

http://www.iranianconsulate.com/

 

 

سفارت ايران در تاجيکستان

http://www.rayztaj.com/

 

 

سفارت ايران در هلند

http://www.iranianembassy.nl/

 

 

سفارت ايران در اندونزی

http://www.iranembassy.or.id/

 

 

سفارت ايران در فنلاند

http://www.iran.fi/

 

 

سفارت ايران در فرانسه

http://www.ambassade-iran.com/

 

 

سفارت ايران در اتريش

http://www.iran.embassy.at/

 

 

سفارت ايران در کانادا

http://www.salamiran.org/

 

 

سفارت ايران در انگلستان

http://www.iran-embassy.org.uk/

 

 

 تاريخ : یکشنبه چهاردهم بهمن 1386 | 9:2 | نویسنده : محمد فایق مجیدی دهگلان |

www.zemnkhedmat.blogfa.com

 

بامراجعه به این آدرس شما میتوانید :

1- جدید ترین الگوهای تدریس را مشاهده فرمایید

2- شیوه های طراحی آموزشی را مشاهده فرمایید

3- خلاصه طرح های معلم پژوهنده سال 86 ناحیه 2 را مشاهده فرمایید

4- خلاصه طرح های نظام پذیرش وبررسی پیشنهاد هارا مشاهده فرمایید

علاوه برمطالب ذکر شده در بالا دارای پیوند های زیر نیز می باشد :

 

1- کارشناسی تربیت بدنی ناحیه 2 سنندج                                          www.sport2.parsiblog.com

2-گروههای آموزشی آموزش عمومی ناحیه2 سنندج              www.pajohesh86.parsiblog.com

3-معلمان پژوهنده ناحیه 2 سنندج           fayigh50.parsiblog.com                             . www

4- کارشناسی ارزیابی عملکرد ناحیه 2 سنندج  arzyabi86.parsiblog.com                    . www

5-نظام پذیرش وبررسی پیشنهاد ها                                               www. fayigh18.parsiblog.com

6-انجمن اولیا ومربیان  ناحیه 2 سنندج                                           www.anjomansn2.blogfa.com

7-  دبیرستان فائزین ناحیه 2 سنندج                                               fayzen86.parsiblog.com . www

8-کارشناسی آموزش راهنمایی ناحیه 2 سنندج                                  rahnemaee.parsiblog.com www.

10-کارشناسی تعاون ناحیه 2 سنندج                                                   www.omorrefahin2.blogfa.com

11- پژوهش دانش آموزی ناحیه 2 سنندج                                      www .dansh86.parsiblog.com

 

آموزش وپرورش استان کردستان
وزارت آموزش وپرورش
مجله مديريتي تدبير
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
کتابهای رایگان فارسی
شبكه آموزش
همشهري آن لاين

 تاريخ : یکشنبه چهاردهم بهمن 1386 | 9:0 | نویسنده : محمد فایق مجیدی دهگلان |

کشف و اختراع برتر سال 2007

مجله «تايم» در طبقه‌بندي اخير خود فهرست 10 کشف و اختراع برتر جهان در سال 2007 را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، اين کشفيات و اختراعات به جهت کاربردي بودن و روشن کردن حقايق نهفته در عالم برجسته شده‌اند.

1- برنامه‌ريزي مجدد سلول‌هاي پوستي
در نوامبر سال 2007 «شيميا ياماناکا» از دانشگاه کيوتو و «جيمز تامسون» از زيست شناسان مولکولي دانشگاه ويسکونسين از انجام پروژه بي‌سابقه‌اي خبر دادند. آنها توانسته بودند سلول‌هاي پوستي عادي را براي اينکه رفتاري همچون سلول‌هاي بنيادين جنيني داشته باشند، برنامه‌ريزي مجدد کنند. اين دستاورد حيرت‌آور ممکن است روزي به دانشمندان اين امکان را دهد تا سلول‌هاي بنيادين را بدون از بين بردن جنين‌ها توليدکننده و بدين ترتيب بر مباحث جنجالي و اخلاقي به وجود آمده پايان دهند.

2- ارائه نقشه ژنتيکي انسان
در سپتامبر سال 2007 «گريگ ونتر» از دانشمندان برجسته در عرصه روانشناسي توالي ژنتيکي خود را منتشر کرد. در اين پروژه بي‌سابقه، وي تمامي DNA موجود در هر دو سري کروموزوم وراثتي از والدينش را نشان داد. اين براي نخستين بار در جهان بوده است که ژنوم يک انسان منتشر مي‌شود. اين دستاورد بزرگ مي‌تواند سرآغازي بر يافتن علل جهش‌هاي مخرب ژنتيکي باشد.

3- مشاهده درخشانترين ابر نواختر جهان
به گزارش مهر، در سال 2007 اخترشناسان دانشگاه کاليفرنيا در برکلي به همراه دانشمنداني از دانشگاه تگزاس از کشف بزرگترين و درخشانترين انفجار به ثبت رسيده اختري يا همان «ابر نواختر» خبر دادند. براي نخستين بار در جهان بود که دانشمندان مرگ ستاره‌اي به بزرگي 100 تا 200 برابر خورشيد را مشاهده مي‌کردند. ستاره SN 2006gy در سياه چاله‌اي فرو ريخت و در کهکشاني که در فاصله 240 ميليون سال نوري از ما قرار دارد منفجر شد.

4- کشف 700 گونه جديد جاندار
دانشمندان در اين سال در نشريه معتبر نيچر چاپ ماه مه از کشف 700 گونه جديد ارگانيسم‌ها از جمله اسفنج‌هاي گوشتخوار و عنکبوت‌هاي غول‌پيکر دريايي خبر دادند. اين کشفيات تاريخي در عمق 700 تا 6 هزار متري آبهاي درياي Weddell در منطقه آنتراکتيا کشف شدند.

5 - پرورش سلولهاي بنيادين مغز استخوان در بافت دريچه قلبي
سازمان بهداشت جهاني برآورد کرده است که بالغ بر 600 هزار تن در سراسر جهان به جايگزين‌سازي دريچه‌هاي قلبي طي سه سال آينده نياز دارند. دانشمندان انگليسي با توجه به اين موضوع دستاورد نويني براي اين بيماران ارايه کردند. گروهي از محققان به سرپرستي دکتر مجيد يعقوب از کالج سلطنتي لندن توانستند در سال 2007 سلول‌هاي بنيادين مغز استخوان را در بافت دريچه قلبي در حال کار پرورش دهند. وي اميدوار است با استفاده از تکنيک‌هاي نوين پزشکي، اين بافت رشد کرده و به شکل دريچه قلب درآيد.


6- کشف سه سياره فرا منظومه شمسي
در اکتبر سال 2007 دانشمندان انگليسي سه سياره جديد در خارج از منظومه شمسي کشف کردند. اين سيارات جديد WASP-3، WASP-4 و WASP-5 نام داشته و هر يک به اندازه سياره مشتري هستند. اين سيارات در چنان فاصله نزديکي به دور ستارگان خود مي‌چرخند که دماي سطحشان به 2 هزار درجه سانتيگراد مي‌رسد.

7- کشف فسيل دايناسور پرنده شکل
دانشمندان چيني در شماره ژوئن نشريه نيچر از کشف بقاياي فسيل دايناسور پرنده شکلي خبر دادند که 70 ميليون سال پيش زندگي مي‌کرده است. ديرينه شناساني که اين فسيل را در مغولستان کشف کردند گفتند اين دايناسور به رغم وزن زيادش از قابليت حرکات پروازي برخوردار بوده است.


8- کشف سرنخهايي از مهاجرت انسانهاي مدرن
اواخرسال 2007 تيمي متشکل از دانشمندان بين المللي اعلام کردند، تحليلهاي صورت گرفته بر روي اسکلت جمجمه‌اي که در سال 1952 در آفريقاي جنوبي کشف شده بود شواهدي را فاش کرد که بر اساس آن انسان‌هاي مدرن بين 65 تا 25 هزار سال پيش آفريقا را ترک کرده بودند.

9- شناسايي قديمي ترين موجود زنده دنيا
در ماه اکتبر 2007 نيز محققان دانشگاه بنگور ولز موفق به کشف قديمي‌ترين موجود زنده دنيا در آبهاي ساحلي ايسلند شمالي خبر دادند. اين جاندار پوسته‌دار دريايي 405 سال سن داشته و هنوز هم زنده بود. اما محققان مجبور شدند براي تشخيص عمرش از روي حلقه‌هايي که بر روي پوسته اش قرار دارد آن را بکشند.

10- کشف ماده‌اي که تا پيش از اين افسانه بود
در آوريل سال 2007 زمين‌شناسان در منطقه سيبري ماده معدني پودري سفيدرنگي را کشف کردند که مطمئن نبودند از چه ساخته شده است. آنها اين ماده را به کريس استنلي از معدن‌شناسان موزه تاريخ طبيعي لندن سپردند و وي نيز کشف کرد که اين ماده از ساختار شيميايي مشابه کريپتون افسانه‌اي يا همان سنگ درخشان سبز برخوردار است. اين ماده هيدروکسيد سيليکات بور ليتيوم سديم است.

نظرات كاربران:

مجله «تايم» جزو مجلات تجاری محسوب میشود. لطفا "انتخاب" این مجله در زمینه های مختلف - چه سیاسی و چه علمی - را با اهمیت در نظر نگیرید.
بدون شک اصلاح ضایعات نخاعی که در مقیاس حیرت آور برای اولین بار در جهان در ایران صورت گرفت بسیار با اهمیت تر از مواردی است که در این فهرست آمده است.

 

 تاريخ : یکشنبه چهاردهم بهمن 1386 | 8:59 | نویسنده : محمد فایق مجیدی دهگلان |

 

 

نقش و جايگاه مدرسه به‌عنوان مهمترين شاخص جهت آموزش و پرورش و موفقيت دانش‌آموزان انکار ناپذير و حياتي است. اما نمي‌توان جايگاه والدين و ضرورت مشارکت آنها در آموزش و پرورش و موفقيت کودکان را نيز ناديده گرفت؛ نقشي حياتي و تأثير‌گذار که بي‌شک بدون مشارکت والدين بخشي از اهداف آموزشي و پرورشي ناکام مانده و کودکان نيمي از آموزش‌هاي لازم را دريافت نمي‌کنند.

پژوهشگران دپارتمان آموزش و علوم تربيتي دانشگاه ميشيگان و دپارتمان آموزش و علوم تربيتي دانشگاه جان‌هاپکينز، مواردي را به عنوان نکات کليدي براي برقراري ارتباط بيشتر و بهتر والدين و اولياي مدرسه و والدين و کودکان ارائه کرده‌اند که با آنها آشنا مي‌شويم.

پژوهش‌ها نشان مي‌دهد دانش‌آموزان 70درصد از زمان مفيد خود را خارج از منزل و عمدتاً در مدرسه و يا در مراکز آموزشي- تفريحي مي‌گذرانند که اين رقم خود به تنهايي گوياي اهميت برنامه‌ريزي درست براي آموزش و پرورش دانش‌آموزان است.

يکي از نکاتي که بسياري از پژوهشگران علوم تربيتي بر آن اتّفاق نظر دارند، آموزش بر مبناي برنامه‌ريزي صحيح و از سنّ پايين است. از طرفي بخش عمده‌اي از آموزش نيز در منزل به اجرا در مي‌آيد؛ به عبارتي والدين خواسته يا ناخواسته تکميل کننده و يا مختل کننده آموزش‌هاي ارائه شده در مدرسه هستند، بنابراين والدين نيز به همان اندازه و يا شايد در مواردي بيشتر از اولياء مدرسه در آموزش و پرورش کودکان دخيل هستند و اين يکي از دلايل و لزوم تسلّط والدين بر مسائل درسي و لزوم ارتباط مستمر آنها با مدرسه فرزندشان است.


حضور والدين
قريب به اتفاق پژوهشگران بر اين باورند که والدين نقش مهمي در روند فراگيري و آموزش و پرورش دانش‌آموزان داشته و ارتباط آنها با اولياء مدرسه يکي از واجبات امر آموزش است، بنابراين معتقدند که:

1- عدم حضور والدين و ارتباط مستمر آنها با اولياء مدرسه يکي از بزرگترين معضلات آموزشي و موثر‌ترين عامل جهت ايجاد اختلال در روند آموزش است.

2- پژوهش‌ها نشان مي‌دهد ارتباط مستمر اولياء دانش‌آموزان با اولياء مدرسه اثرات مثبتي به اين شرح به‌‌دنبال دارد:

الف/افزايش موفقيّت تحصيلي دانش آموزان با کسب نمرات بالا، موفقيت در آزمون‌هاي مختلف به ويژه آزمون‌هاي سنجش هوش و استعداد تحصيلي و در نهايت رشد و بالندگي شخصيّتي دانش‌آموز.

ب/علاقه به درس و مدرسه و توجّه دقيق به مسائل آموزشي- تربيتي از سوي دانش‌آموز.

ج/افزايش چشمگير انگيزه دانش‌آموز براي فراگيري مباحث درسي و به‌دنبال آن کاهش خطر ترک تحصيل دانش آموز.

د/کاهش چشمگير امکان روي آوردن دانش‌آموز به مواد مخدر، سيگار، قرص‌هاي روان گردان و ... در سن بلوغ و پس از آن.

ه/تعادل رفتار کودک و جلوگيري از بروز رفتارهاي نابهنجار به ويژه بيش فعّالي در کودکان.
3- تحصيلات بالاي والدين موفقيت کودک را تادو برابر افزايش مي‌دهد: که اگر تحصيلات بالاي والدين با ارتقاء سطح اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي همراه شود (که معمولاً نيز اين طور هست) احتمال موفقيت کودک تاده برابر افزايش مي‌يابد.
4- به هر ميزان والدين روي مسئله آموزش و پرورش فرزندشان حساسيّت بيشتري داشته باشند-حساسيّت به جا و منطقي- به همان ميزان فرزند موفّق‌تري خواهند داشت.
5- ارتباط والدين با اولياء مدرسه بايد ارتباط مستمر و دوستانه باشد. اين ارتباط بايد در همه سطوح شامل تصميم‌گيري در مسائل آموزشي- پرورشي، مشارکت‌هاي اقتصادي، فرهنگي و... جلوه‌گر شود. به عبارتي ارتباط اولياء با مدرسه بايد در حدي باشد که کودک واقعاً مدرسه را خانه دوم خود دانسته و در مدرسه احساس اطمينان و آرامش کند.

6- توقع و انتظار والدين بايد به‌طور صحيح، کامل و واضح با کودک در ميان گذاشته شود تا کودک بر همان اساس، حرکت کند.
7 - والدين دانش آموزان موفق همواره برنامه‌ريزي دقيقي دارند، برنامه‌اي که روي اجراي آن نيز تأکيد دارند. اما والدين کودکان ناموفق يا برنامه‌ريزي صحيحي ندارند و يا اين که اصراري بر اجراي برنامه‌ها نداشته و خود نيز دچار سهل‌انگاري هستند. بنابراين براي موفقيّت تحصيلي دانش‌آموزان بايد اوّلاًبا برنامه‌ريزي صحيح، هدف‌ها را مشخص کرد و ثانياً روي اجراي دقيق و کامل برنامه‌ها تاکيد کرد.
نازی عزت پور

فوق دیپلم آموزش ابتداییتاريخ : شنبه سیزدهم بهمن 1386 | 7:55 | نویسنده : محمد فایق مجیدی دهگلان |

 

ملا صدرا مي فرمايد:

  خداوند بي نهايت است ولامكان وبي زمان

                                        اما به قد فهم تو كوچك مي شود

                                                                     وبه قدر نياز تو فرود مي آيد

                                                                               وبه قدر آرزوي تو گسترده مي شود

                                                                                                                     وبه قدر ايمان تو كارگشا مي شود

يتيمان را پدر مي شود

محتاجان برادري را برادر مي شود

عقيمان را طفل مي شود

نااميدان را اميد مي شود

گمگشتگان را راه مي شود

در تاريكي ماندگان را نور مي شود

رزمندگان را شمشير مي شود

پيران را عصا مي شود

محتاجان به عشق را عشق مي شود

خداوند همه چيز مي شود همه كس را 000

به شرط اعتقاد

                    به شرط پاكي دل

                                             به شرط طهارت روح

                                                             به شرط پرهيز از معامله با ابليس

بشوييد قلبهايتان را از هر احساس ناروا

                                           ومغزهايتان را ازهر انديشه خلاف

                                                                         وزبان هايتان را از هر گفتار ناپاك

                                                                                                                               ودست هايتان را ازهر آلودگي در بازار

وبپرهيزيد از ناجوانمردي ها ،ناراستي ها،نامردمي ها،0000

چنين كنيد تا ببينيد خداوند چگونه

برسفره شما با كاسه اي خوراك وتكه اي نان مي نشيند

در دكان شما ترازويتان را ميزان مي كند

ودر كوچه هاي خلوت شب با شما آواز مي خواند 000

مگر از زندگي چه مي خواهيد كه در خدايي خدا يافت نمي شود؟؟؟؟

 

كارشناسي ارتقا ي علمي ناحيه 2 سنندج آبان 86تاريخ : شنبه سیزدهم بهمن 1386 | 7:47 | نویسنده : محمد فایق مجیدی دهگلان |
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس